Lamdeni is een open leerhuis, gelokaliseerd in Amsterdam. De bijbelschool maakt deel uit van van de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua te Amsterdam. Iedere geïnteresseerde in de Bijbel, in de visie van Messiasbelijdend Jodendom, Jood en niet-Jood, is er welkom. Voor vragen belt u naar: 020 - 890 69 56 en mailt u naar: info@lamdeni.nl

Cursussen van lesseizoen 2017 - 2018

1. SLEUTELS voor heilig leven uit het Boek Leviticus (korte driedaagse cursus)
Docent: Joseph Shulam (uit Jeruzalem)

Locatie: gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20, Amsterdam
Lesdata: 22, 23 en 24 januari 2018
Zie meer onder de cursusbeschrijving.


2. Cursus in acht klassessies: De Galatenbrief, bewijs van liefde voor de Tora; wat Paulus werkelijk gezegd heeft
Docent: Lion S. Erwteman

Locatie: College De Heemlanden, Houten
Lesdata: 14 september, 30 november, 21 december 18 januari, 15 februari, 15 maart, 17 mei, 14 juni (onder voorbehoud)

SLEUTELS voor heilig leven uit het Boek Leviticus

Docent: Joseph Shulam
Lamdeni cursus 2018

Goddelijke openbaring heeft Mozes ertoe gebracht vijf boeken te schrijven. Het eerste, Beresjiet (Genesis), beslaat het ontstaan van het volk Israël, nadat de schepping en de zondvloed een moeilijk begin lieten zien van de mens in relatie met zijn Schepper. Het tweede, Sjemot (Exodus), beschrijft de zorgelijke geboorte, roeping en nieuw leiderschap van Mosjee, die zijn volk uitleidt uit Egypte.

De Galatenbrief, bewijs van liefde voor de Tora; wat Paulus werkelijk gezegd heeft

Docent: Lion S. Erwteman
Lamdeni cursus 2017-2018

Let op: studenten betalen slechts € 25 voor de hele cursus

Een van de meest onbegrepen teksten uit het Nieuwe Testament is de brief aan de Galaten door rabbijn Sjaoel, later geheten: Paulus. Joden denken dat Yeshua (Jezus) en Sjaoel de Tora (Wet) zouden hebben afgeschaft. De Galatenbrief legt je uit waar het Eerste Jeruzalem Apostelconvent over is gegaan, zie Handelingen 15. En de brief laat de liefde van Paulus zien voor de Tora en voor de juiste verkondiging van het Goede Nieuws (evangelie).

Cursussen van vorig lesseizoen 2016 - 2017

  • Het Goede Nieuws van Genesis tot Openbaring: inhoud, invloed en inbreuk. Deel 2 - Lion Erwteman
  • Bijbels Hebreeuws - Peter Vreeken
  • Yeshua en Paulus, overeenkomsten en verschillen in hun onderwijs - Joseph Shulam

De cursussen van Lion Erwteman en Peter Vreeken worden gehouden op het volgende adres:
Gebouw De Zevensprong (basisschool)
Scherpencamp 2
3992 RD Houten

Het adres voor de cursus van Joseph Shulam is:
Gebouw Weteringkerk
Veluwelaan 20

Aanmelden voor cursussen

LET OP: 10 % korting bij inschrijving en betaling vóór 1 augustus
Schrijf je nu in!

Aanmelden voor een cursus verloopt in de volgende stappen.

Stap 1. Registreren als gebruiker.
U dient zich eerst als gebruiker aan te melden op onze site. Aan deze registratie zijn geen verplichtingen of kosten verbonden. Het is vooral een administratieve aangelegenheid, maar biedt ons ook de mogelijkheid om u gemakkelijker van informatie te voorzien over de cursus waarvoor u zich ingeschreven hebt.

Zoeken
Gebruikerslogin