Midrasja Lamdeni is aktief onderdeel van Beth Yeshua, onderwijscentrum in Amsterdam. Beth Yeshua is 32 jaar aktief met onder meer wekelijkse studies op YouTube. Zie de website: Beth-Yeshua.nl

Nieuwe cursus in 2024: Cursus Boek Daniël

Ook deze cursus wordt onderwezen aan de leides van de Lembastam in Zimbabwe. Wat deed Daniël in Babylon? Hebben de wijze mannen uit het oosten die Yeshua en Zijn ouders bezochten, iets te maken met Babylon?

Cursus in 2023: De Brief door Paulus aan de gemeenten in Galatië

Ook deze cursus wordt onderwezen aan de leides van de Lembastam in Zimbabwe. De kunst van Bijbeluitleg heeft als basis het harmoniseren van alle bijbelteksten en van het definiëren van wat context is. Dat is bij deze brief het betrekken van Handelingen 15 en van alle passages waarin Paulus hetzij de Tora (Wet) als afgedaan beschouwt, hetzij de Tora als steeds geldend beschrijft. De vrijheid waar sommige bijbeluitleggers de Galatenbrief omschrijven, blijkt te bestaan uit het uitvoeren van de inzettingen van de Tora zonder motief, als zou dat uitvoeren leiden tot eeuwig leven.

Cursus in 2023: Brief aan de Romeinen, door Farizeeër Sjaoel van Tarsus (Paulus)

Naast de lopende cursus De kunst van bijbeluitleg (hermeneutiek), is Lion Erwteman tevens een nieuwe cursus begonnen in het vierde kwartaal van 2022. Ook deze cursus wordt voortgezet in 2023. Bestudeerd wordt de Brief aan de Romeinen, door Farizeeër Sjaoel van Tarsus (Paulus). De Joodse Messiasbelijdende visie van deze Joodse Torageleerde is van belang voor de leiders van de Lemba stam, die in Zimbabwe wonen. Zij kunnen daarmee hun gemeenten van levenswijsheid voorzien.

Cursus in 2022: De kunst van bijbeluitleg, van Tora, Profeten, Geschriften en Nieuw Testament voor Lemba gemeenteleiders

Dat is de cursus die Lion Erwteman gaat geven in samenwerking met het leiderschapsteam (Joseph Shulam, Yuda Bachana en Daniel Stern) van de Joodse Messiasbelijdende gemeente Netivyah in Jeruzalem, Israël. Hij geeft deze cursus in het Engels per Zoom aan gemeenteleiders in Zimbabwe. Zij zijn leden van de Lemba stam (zie onder). 

Afgelopen cursus in seizoen 2019-2020: De kunst van bijbeluitleg (hermeneutiek)

Speurtocht naar Yeshua’s aanwezigheid in Tora, profeten en psalmen
Docent: Lion Erwteman

Let op: kosten voor studenten: € 25

Onze persoonlijke visie van wie G’d is en wat Hij doet is van grote invloed op onze interpretatie van de Bijbel. Wet, genade, man, vrouw, ziekte, genezing, lijden, dood, doop, ook die visie brengt filters aan in ons hoofd en kan maken dat we niet lezen wat er staat, of bedoeld wordt.

Cursus: De drie brieven van Johannes

Docent: Joseph Shulam (voorganger van Netivyah, Jeruzalem)

LET OP: Deze cursus gaat niet door vanwege medische problemen van de docent!

Johannes gelooft in liefde als middel tot communicatie en hij uit dat op diverse manieren. Hoe kun je zeggen dat je G’d liefhebt, wanneer je je geloofsgenoot haat, vraagt hij. Joseph Shulam laat zien dat Johannes zijn uitspraken baseert op de Tora, zoals liefde het grootste gebod is. Johannes schroomt niet om scherpe uitspraken te doen, zoals: Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet.

Locatie van Educatief Centrum Lamdeni

Lamdeni is een open leerhuis.
Voor vragen mailt u naar: info@lamdeni.nl

Privacyverklaring

Privacybeleid Educatief Centrum Lamdeni

Educatief Centrum Lamdeni acht uw privacy noodzakelijk en van belang. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Afgelopen cursus in seizoen 2018-2019: De brief aan de Hebreeën; oproep tot vernieuwing - door Lion S. Erwteman

Docent: Lion S. Erwteman
Lamdeni cursus 2018-2019