Lamdeni is een open educatief centrum, gelokaliseerd in Amsterdam. De bijbelschool maakt deel uit van van de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua te Amsterdam. Iedere geïnteresseerde in de Bijbel, in de visie van Messiasbelijdend Jodendom, Jood en niet-Jood, is er welkom. Voor vragen belt u naar: 020 - 890 69 56 en mailt u naar: info@lamdeni.nl

Nieuwe cursus in 2023: De Brief door Paulus aan de Galaten

Ook deze cursus wordt onderwezen aan de leides van de Lembastam in Zimbabwe. De kunst van Bijbel heeft als basis het harmoniseren van alle bijbelteksten en van het definiëren van wat context is. Dat is bij deze brief het betrekken van Handelingen 15 en van alle passages waarin Paulus hetzij de Tora (Wet) als afgedaan beschouwt, hetzij de Tora als steeds geldend beschrijft. De vrijheid waar sommige bijbeluitleggers de Galatenbrief omschrijven, blijkt te bestaan uit het uitvoeren van de inzettingen van de Tora zonder motief, als zou dat uitvoeren leiden tot eeuwig leven.

Nieuwe cursus in 2023: Brief aan de Romeinen, door Farizeeër Sjaoel van Tarsus (Paulus)

Naast de lopende cursus De kunst van bijbeluitleg (hermeneutiek), is Lion Erwteman tevens een nieuwe cursus begonnen in het vierde kwartaal van 2022. Ook deze cursus wordt voortgezet in 2023. Bestudeerd wordt de Brief aan de Romeinen, door Farizeeër Sjaoel van Tarsus (Paulus). De Joodse Messiasbelijdende visie van deze Joodse Torageleerde is van belang voor de leiders van de Lemba stam, die in Zimbabwe wonen. Zij kunnen daarmee hun gemeenten van levenswijsheid voorzien.

Cursus in 2022: De kunst van bijbeluitleg, van Tora, Profeten, Geschriften en Nieuw Testament voor Lemba gemeenteleiders

Dat is de cursus die Lion Erwteman gaat geven in samenwerking met het leiderschapsteam (Joseph Shulam, Yuda Bachana en Daniel Stern) van de Joodse Messiasbelijdende gemeente Netivyah in Jeruzalem, Israël. Hij geeft deze cursus in het Engels per Zoom aan gemeenteleiders in Zimbabwe. Zij zijn leden van de Lemba stam (zie onder). 

Afgelopen cursus in seizoen 2019-2020: De kunst van bijbeluitleg (hermeneutiek)

Speurtocht naar Yeshua’s aanwezigheid in Tora, profeten en psalmen
Docent: Lion Erwteman (van Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua, zie www.beth-yeshua.nl)

Let op: kosten voor studenten: € 25

Onze persoonlijke visie van wie G’d is en wat Hij doet is van grote invloed op onze interpretatie van de Bijbel. Wet, genade, man, vrouw, ziekte, genezing, lijden, dood, doop, ook die visie brengt filters aan in ons hoofd en kan maken dat we niet lezen wat er staat, of bedoeld wordt.

Geen nieuwe cursussen momenteel

Docent: Joseph Shulam (voorganger van Netivyah, Jeruzalem)

LET OP: Deze cursus gaat niet door vanwege medische problemen van de docent!

Johannes gelooft in liefde als middel tot communicatie en hij uit dat op diverse manieren. Hoe kun je zeggen dat je G’d liefhebt, wanneer je je geloofsgenoot haat, vraagt hij. Joseph Shulam laat zien dat Johannes zijn uitspraken baseert op de Tora, zoals liefde het grootste gebod is. Johannes schroomt niet om scherpe uitspraken te doen, zoals: Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet.

Locatie van Educatief Centrum Lamdeni

Lamdeni is een open leerhuis. Onze cursussen worden gegeven op twee locaties, waarvan een in Houten, College De Heemlanden.
Met de auto: navigeer naar: Kamillehof 33 via Dorpsstraat, Houten
Lopend vanaf treinstation Houten naar College De Heemlanden, ingang: Kamillehof 33.
Wanneer u met het openbaar vervoer komt, loopt u vanuit het station langs het politiebureau. Vanaf dit punt is het gebouw van College de Heemlanden al zichtbaar. Wanneer u verder richting de school loopt komt u op de parkeerplaats van College de Heemlanden.

Privacyverklaring

Privacybeleid Educatief Centrum Lamdeni

Educatief Centrum Lamdeni acht uw privacy noodzakelijk en van belang. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Afgelopen cursus in seizoen 2018-2019: De brief aan de Hebreeën; oproep tot vernieuwing - door Lion S. Erwteman

Docent: Lion S. Erwteman
Lamdeni cursus 2018-2019

Data: acht donderdagavonden (19.30-21.30 uur): 6 sept., 11 okt., 29 nov., 10 jan., 14 feb., 14 mrt., 11 apr., 16 mei (onder voorbehoud)
Lestijden: 19.30-21.30 uur
Locatie: College De Heemlanden, Houten
Met de auto: navigeer naar: Kamillehof 33 via Dorpsstraat, Houten
Lopend vanaf treinstation Houten naar College De Heemlanden: (Ingang: Kamillehof 33. Postadres: De Slinger 48) Wanneer u met het openbaar vervoer komt, loopt u vanuit het station langs het politiebureau.
Vanaf dit punt is het gebouw van College de Heemlanden al zichtbaar.
Wanneer u verder richting de school loopt komt u op de parkeerplaats van College de Heemlanden.

Afgelopen cursus in januari 2019: Ezechiël, priester en profeet voor toen en nu - door Joseph Shulam

Docent: Joseph Shulam
Lamdeni cursus 2019

Aanmelden: Vul voor iedere persoon die zich wil aanmelden dit formulier in.

Datum: 21, 22 en 23 januari 2019
Lestijden: 12.00 - 18.00 uur
Locatie: Veluwelaan 20, Amsterdam
Boekencentrum HaOr: staat alle 3 dagen met een uitgebreide boekentafel. Pinnen mogelijk!

(cursus vorig seizoen 2017-2018) Leviticus, het handboek voor persoonlijk priesterschap. Sleutels voor heilig leven uit het Boek Leviticus

Docent: Joseph Shulam
Lamdeni cursus 2018

Aanmelden: Vul voor iedere persoon die zich wil aanmelden dit formulier in.